PROGRAM
ZA TELAD

PRAVILNA ISHRANA TELADI JE PRVA KARIKA U PROZVODNJI MUZNOG GRLA VRHUNSKIH PROIZVODNIH KARAKTERISTIKA

 

Osnovni ciljevi ishrane teladi u fazi odgoja su:

 • Zdravlje teladi;
 • Optimalan porast;
 • Pravilan razvoj buraga.

Kolostrum je prva hrana koju tele treba da dobije po rođenju i to u količini od oko 10% od telesne mase u prvih 12 sati nakon rođenja jer se pasivni imunitet stiče putem imunoglobulina iz kolostruma u prvih 12 do 24 časa po telenju. Kolostrum je nezamenljiv za održavanje zdravlja teleta, mnogi odgaljivači ne daju dovoljnu količinu kolostruma što se manifestuje povećanom smrtnošću teladi te čestim pojavama digestivnih i resporatornih infekcija kod teladi koje nisu konzumirala dovoljnu količinu kolostruma.

Preporuke za napajanje kolostrumom: 2 litre odmah po telenju i 2 litre 6 do 12 časova kasnije, u naredna tri dana napajati tri puta dnevno sa 1,5 - 2 litre po napajanju.

Sa napajanjem teleta putem sirovog mleka ili zamene za mleko nastaviti do starosti od 8 nedelja i preporuka je da se mleko odnosno zamena za mleko daje u količini od oko 10% od telesne mase teleta ili prema šemi napajanja.

OPULENT JE PO SASTAVOM SMEŠA I PRISTUPU HRANJENU ZAČETNIK NOVE KONCEPCIJE ISHRANE TELADI

 

 • Tele je "nepreživar"
 • Specijalno procesirane žitarice u smešama su idealna hrana za pravilan razvoj resica buraga;
 • Telad ne dobijaju dovoljno energije iz kabastog dela obroka, te nije poželjno hraniti telad senom pre nego prestanu sa napajanjem mlekom, jer je dokazano da kabasta hraniva usporavaju porast;
 • Najintenzivniji razvoj buraga je u prva dva meseca života teleta i greške u ishrani imaju nepopravljive posledice na budući razvoj i proizvodne karakteristike grla;
 • Potpuna smeša od 4. dana starosti uvek mora biti na raspolaganju teladima uz dovoljne količine sveže vode.

PROIZVODNI PROGRAM
OPULENT NAMENJEN
ISHRANI TELAD

 

OPULENT koncept ishrane teladi preporučuje ishranu sa potpunim smešama koje predstavljaju kompletan obrok (bez potrebe za dodavanjem sena u ishrani). Ovaj koncept omogućuje posebna tehnologija obrade zrna žitarica (proces termoflekičenja) sa kojom raspolaže fabrika stočne hrane OPULENT.

 

 

 

PROGRAM ZA TELAD

OT

OPULENT POTPUNE SMEŠE ZA ISHRANU TELADI SU:

 • specijalne strukture (sadrže termo flekice od više vrsta žitarica, ekstrudirana proteinska hraniva, vitamine, minerale i aditive proverenog kvaliteta);
 • sa dodatkom melase (poboljšava ukus smeše, sadrži visok nivo lako dostupnih šećera, smanjuje prašnjavost smeše);
 • sa mogućnošću dodavanja aditiva i jonofora po dogovoru.

POTPUNE SMEŠE-KOMPLETNI OBROCI:

OT potpuna smeša za telad I
sa 22% sirovih proteina.
OT potpuna smeša za telad I
sa 20% sirovih proteina.
OT potpuna smeša za telad II
sa 18% sirovih proteina.

 

Varenjem žitarica procesiranih postupkom termoflekičenja stvaraju se isparljive masne kiseline koje stimulišu razvoj buražnih resica!

KLASIČNE POTPUNE SMEŠE

Pored potpunih smeša koje predstavljaju kompletan obrok i proizvodnom asortimanu OPULENT nalaze se i klasične potpune smeše uz čije je korišćenje predviđena upotreba sena (koristiti uvek seno najboljeg kvaliteta):

OT potpuna smeša za telad I
sa 20%  sirovih proteina;
OT potpuna smeša za telad I
sa 18%  sirovih proteina;

USLOVI USPEŠNOG ZALUČENJA TELADI:

 • starost teleta 2 meseca (može i ranije);
 • masa teleta 75-80kg;
 • postignuta konzumacija koncentrata
  1,0kg dnevno, dva dana uzastopce;
 • razvijenost buražnih resica.
Fermentisana i zelena kabasta hraniva ne bi trebalo davati teladima pre tri meseca starosti jer ista mogu da smanje konzumaciju hrane i uspore porast teladi.
Nakon uspešnog zalučenja prelazi se na ishranu teladi sa smešeom od 16% proteina.
OT potpuna smeša za telad
u porastu i tovu telesne
mase od 100kg do 250kg
sa 16% sirovih proteina.

SLIKA RAZVIJENOSTI BURAŽNIH RESICA TELETA STAROSTI 6 NEDELJA HRANJENOG RAZLIČITIM TIPOM OBROKA:

Bubrežne resice

ŠEMA NAPAJANJA TELADI

*NAPOMENA: Koncentroavna hrana treba da je počev od 4 dana dostupna teletu po volji. Količine iz tabele predstavljaju poželjnu (minimalnu) konzumaciju koncentrata u datom uzrastu.